You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Zajištění dosahu přes 100 m pomocí opakovačů IO-Link

Zajištění dosahu přes 100 m pomocí opakovačů IO-Link

Je možné ušetřit sériovým zapojením několika opakovačů – ideální pro potravinářské provozy

  • Zvětšení dosahu systému IO-Link až na 80 m*
  • Možnost sériově zapojit až 3 opakovače
  • Ideální pro použití v potravinářství
  • Snadné nastavení díky funkci plug & play, není nutná žádná konfigurace
  • Transparentní pro všechny certifikované moduly IO-Link master

Senzory IO-Link v provozních podmínkách
V mnoha systémech se senzory musí instalovat daleko od místa jejich připojení. Protože má systém IO-Link zaručený dosah jen 20 m, instalace s delším dosahem by mohla být nákladná. Pomocí opakovače IO-Link E30444 je možné tuto vzdálenost prodloužit až o 20 m na jeden opakovač*, čímž se náklady výrazně snižují. Stačí opakovače IO-Link spojit kabelem sériově podle konkrétní situace a požadovaného dosahu. Maximální dosah* závisí na typu přenosu, průřezu kabelu a odběru proudu připojeným přístrojem. Opakovač IO-Link je průchozí pro řídicí jednotky a funguje se všemi certifikovanými moduly IO-Link master bez ohledu na výrobce. Pro opakovač IO-Link nelze používat režim SIO. Procesní data jsou zpožděná až o jeden cyklus, necyklická data jsou každým opakovačem zpožděna až o dva cykly.

* Podrobné údaje o maximálním dosahu, kompatibilitě a potřebném průřezu kabelu najdete v návodu k obsluze nebo přehledu údajů k opakovači.