1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. Snímání: přenos signálu AS-i přes optické vlákno

Snímání: přenos signálu AS-i přes optické vlákno

Od tohoto okamžiku je možné provádět smíšený provoz plochého kabelu AS-i a optických vláken Délka kabelu možná až 3,2 km

  • Přenos signálu AS-Interface na vzdálenost až 3,2 km
  • Možný smíšený provoz (plochý kabel AS-i a optická vlákno)
  • Ochrana před bleskem, odolnost proti rušivému elektromagnetickému vyzařování
  • Díky zvýšené odolnosti proti rušení
  • Galvanické oddělení
  • Připojovací svorky

Optický opakovač AS-i
Nový opakovač optických vláken AS-i od ifm umožňuje přenos signálu AS-Interface pomocí optického média a naopak. To umožňuje značné prodloužení délky kabelů v síti AS-i. Každý optický opakovač AS-i má dva nezávislé kanály, které se skládají z vysílacího a přijímacího prvku, které jsou napájeny pomocí systému AS-Interface. Různé kontrolky LED indikují aktuální provozní stav. Tato inovace je integrována do nového pouzdra SmartLine.

Výkon v praxi
Optický přenos znamená, že nedochází k rušivému záření, ani k problémům s uzemněním. Systémy přenosu optickými vlákny vylučují z principu jakékoli riziko elektromagnetické kompatibility. Pokud jde o ztráty související s vzdáleností způsobené indukčností, kapacitami a odpory (jako například u měděných kabelů), nedojde ani k jejich vzniku. Nový optický opakovač AS-i tak výrazně přispívá k prodloužení životnosti a snížení nákladů. Použití nového optického opakovače AS-i umožňuje další topologie optických sítí (topologie linek, topologie hvězdice). Optický přenos znamená, že nedochází k rušivému záření, ani k problémům s uzemněním. Systémy přenosu optickými vlákny vylučují z principu jakékoli riziko elektromagnetické kompatibility. Pokud jde o ztráty související s vzdáleností způsobené indukčností, kapacitami a odpory (jako například u měděných kabelů), nedojde ani k jejich vzniku. Nový optický opakovač AS-i tak výrazně přispívá k prodloužení životnosti a snížení nákladů. Použití nového optického opakovače AS-i umožňuje další topologie optických sítí (topologie linek, topologie hvězdic).


Aktuální bulletin