• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Robotika a automatizace

Robotics and automation technology

Automatizační technologie pro robotiku uplatnění téměř ve vech výrobních odvětvích průmyslu

Průmyslové roboty a montážní systémy jsou základními prvky efektivních výrobních procesů s vysokými standardy kvality. Automatizované systémy slouží ke svařování, lakování, montáži, balení, označování a přepravě. Poskytují podporu ve výrobě automobilů, při zpracování kovů a plastů a provádějí procesy za hygienických podmínek při výrobě potravin, farmaceutických nebo kosmetických výrobků. Kromě toho autonomní mobilní roboti převezmou přísluné úkoly ve stále agilnějí továrně budoucnosti.

Spolehlivou a inovativní automatizační technikou ifm podporuje své zákazníky při vývoji stacionárních a mobilních průmyslových robotů, které jsou připraveny na budoucnost. Senzory, identifikační systémy a strojové vidění, technologie chytrého připojení a software IIoT pro optimalizaci procesů lze spojit do uceleného řeení pro zvýení celkové efektivity zařízení (OEE).