You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-Interface pro oblasti s nebezpečím výbuchu

AS-Interface pro oblasti s nebezpečím výbuchu

  • I/O moduly s technologií rychlé montáže
  • AirBoxes - chytrá kombinace AS-i vstupního modulu a pneumatických ventilů
  • Zpětnovazební systémy pro pohony ventilů s přímou iniciací spouštění elektromagnetického ventilu
  • Pro použití v silech
  • Schváleno pro zónu 22, kategorie II 3D