You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Identifikační systémy

Identifikační systémy

Identifikační systémy

Ve výrobě, intralogistice a dopravníkových technologiích se automatická identifikace založená na 1D/2D kódech nebo RFID stala standardem. Takové automatizované identifikační systémy umožňují požadavky řízenou distribuci zboží nebo montážních součástek stejně jako jejich sledovatelnost v reálném čase. Ve výsledku mohou být výrobní procesy a dodávky řízeny plně automaticky a bezproblémově dokumentovány.
V RF identifikačních systémech se obráběné kusy nebo nosiče obrobků označují pomocí RFID transpondérů, t. j. ID tagy. Antény umožňují bezkontaktní čtení a/nebo zapisování na ID tagy. Tato data jsou okamžitě přenášena do RFID vyhodnocovací jednotky, kde jsou následně zpracována. RFID vyhodnocovací jednotka přenáší data do PLC přes rozhraní sběrnice PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP nebo EtherCAT. Aplikace můžeme nalézt ve výrobních linkách, kde se zařízení používá pro kontrolu průtoku materiálu.
1D/2D čtečky kódů se používají pro sledování produktů, kontrolu výrobků a jejich identifikaci.
Senzor čte 1D a 2D kódy na zboží nebo nosičích obrobků nezávisle na jejich poloze. Dokonce i v případě, že dojde k poškození nebo znečištění až 25% kódových informací, je kód stále správně přečten. Čtečku lze rovněž použít pro optické rozpoznávání znaků (OCR), např. pro identifikaci produktů na základě typového štítku nebo sériového čísla.