You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link procesní senzory
  5. Mechatronické senzory proudění s displejem

IO-Link - Mechatronické senzory proudění s displejem

  • Přesné měření průtoku a teploty média
  • Vhodné pro vodu, chladící kapaliny, olej a roztoky glykolu díky integrovaným grafům měření
  • Spolehlivá prevence zpětného toku s velmi rychlou dobou odezvy
  • Spínací výstup, analogový výstup nebo frekvenční výstup a IO-Link
  • Jasně viditelný displej se změnou barvy červená/zelená

IO-Link - Mechatronické senzory proudění s displejem


Mechatronické senzory proudění s displejem

Mechatronické senzory proudění řady SBY s displejem monitorují kapalná média, jako je voda, roztoky glykolu, průmyslové oleje a chladící kapaliny. Detekují 2 procesní veličiny - objemový průtok a teplotu.
Senzory pracují na principu pružinou tlačeného pístu. Píst uložený na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti odporu pružiny. Poloha pístu udává průtok. S klesajícím průtokem nutí odpor pružiny píst k návratu do výchozí polohy a při tom zamezuje zpětnému toku.
Produktová řada se skládá ze senzorů průtoku s analogovým výstupem a hlídačů proudění se spínacím výstupem.
Uvedení do provozu, údržbu a provoz usnadňuje 4-místný LED displej, který je viditelný ze všech stran a z velké vzdálenosti, a dvě LED-diody spínacího stavu přímo na senzoru. Displej zprostředkovává, oproti dřívější jednobarevné signalizaci, zřetelnější indikaci změny stavu prostřednictvím "červeno-zeleného" zobrazení". Spínací stavy lze zvýraznit nebo vytvořit nezávislé barevné okno.
Díky robustnímu mechanickému provedení může být senzor použit při vysokém tlaku a náročných podmínkách prostředí. V závislosti na detekovaném objemovém průtoku, jsou nabízena zařízení s různými procesními připojeními.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru. Senzor lze také konfigurovat přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivaci parametrů.