You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotka pro hlídání proudění

  • Vysoká opakovatelnost měření
  • Zjednodušený mód pro rychlé nastavení a uvedení do provozu
  • Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
  • Spolehlivé monitorování kapalných a plynných médií
  • Elektronické uzamčení nastavených hodnot

Vyhodnocovací jednotka pro hlídání proudění


Vyhodnocovací jednotky

V aplikacích, kde není možné použití senzorů průtoku s integrovanou vyhodnocovací jednotkou, se používají senzory a vyhodnocovací jednotky zvlášť. Příklady zahrnují oblasti s nebezpečím výbuchu, uzavřené prostory nebo případy, kdy je potřeba zobrazit hodnoty průtoku decentralizovaným způsobem.
V nabídce jsou vyhodnocovací jednotky pro lokální montáž nebo montáž do rozvaděčové skříně. V závislosti na přístroji je také možné hlídat průtok, teplotu a/nebo přerušení vodiče. Všechny přístroje zobrazují průtok pomocí LED sloupcové signalizace.
Vyhodnocovací jednotky pro lokální montáž jsou připojeny k průtokovému snímači přímo v měřicím bodě pomocí konektoru M12.
Senzory jsou navrženy a schváleny pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu v souladu s platnými směrnicemi.