You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Mechatronické senzory s displejem

Mechatronické senzory proudění s displejem

  • Optimalizováno pro vodu a oleje
  • Integrované měření teploty
  • Instalace bez přídavných vstupních nebo výstupních trubek
  • Při změně procesních hodnot lze nastavit změnu barvy zelená/červená
  • Velmi krátká doba odezvy

Mechatronické senzory proudění s displejem


Mechatronické senzory s displejem

Řada senzorů proudění SBY s displejem kontroluje kapaliny, jako je voda, roztoky glykolu, průmyslové oleje nebo chladící kapaliny. Senzory detekují dvě procesní hodnoty - průtok a teplotu média.
Senzory pracují na principu pružinou tlačeného pístu. Píst uložený na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti odporu pružiny. Poloha pístu odráží hodnotu průtoku. S klesajícím průtokem nutí odpor pružiny píst k návratu do výchozí polohy.
Produktovou řadu tvoří převodníky s analogovým výstupem a hlídače proudění se spínacím výstupem.
Nastavení, údržbu a provoz usnadňuje 4-místný LED displej, který je viditelný ze všech stran a z velké vzdálenosti, a dvě LED-diody spínacího stavu na hlavě senzoru. Displej lze přepnout z "červeného" zobrazení na střídavé "červeno-zelené" zobrazení. Spínací stavy lze zvýraznit nebo lze vytvořit nezávislé barevné okno.
Díky mechanicky robustnímu provedení pouzdra je možné použít senzor při vysokém tlaku a náročných průmyslových podmínkách. V nabídce jsou senzory s různým procesním připojením v závislosti na objemovém průtoku.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru nebo IO-Link, např. pomocí rozhraní USB. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.