You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Vláknová optika a zesilovače
  5. Akrylová světlovodná vlákna

Akrylová světlovodná vlákna

  • Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
  • Provoz jako jednocestná světelná závora nebo reflexní světelný snímač
  • Různá provedení a senzorové hlavy pro velké množství aplikací
  • Cívka pro odříznutí požadované délky
  • Vysoce flexibilní provedení pro extrémně malé poloměry ohybu

Akrylová světlovodná vlákna


Akrylové světlovody

Vláknová optika se používá všude tam, kde je omezený prostor pro montáž standardních optických senzorů. Vyhodnocovací jednotka a vláknová optika se instalují zvlášť.
Díky tomu lze tyto systémy instalovat v místech s obtížným přístupem.

Vláknová optika je nabízena v provedení jako jednocestné nebo reflexní světelné snímače.

Akrylové světlovody jsou vhodné pro standardní aplikace tehdy, pokud nejsou požadovány žádné zvláštní vlastnosti, jako např. odolnost vůči teplu nebo chemickým vlivům. Je možné je upravovat co do délky a jsou levnější než skleněné světlovody.