You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Optoelektronické senzory
  5. Všechny fotoelektrické senzory

Všechny fotoelektrické senzory

  • Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
  • Varianty pro použití v hygienických aplikacích
  • LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
  • Způsob nastavení šetří čas a peníze
  • Široký sortiment systémových komponentů pro jednoduchou a bezpečnou montáž

Všechny fotoelektrické senzory


Celkový přehled

Automatizační techniku si již nelze představit bez optických senzorů jako "umělých očí". Používají se všude tam, kde má být bezpečně a bezdotykově rozpoznána přesná poloha objektů. Přitom nehraje roli z jakého materiálu jsou objekty, které mají být zjištěny. Ve srovnání s induktivními senzory mají optické senzory několikanásobně větší detekční oblast.

Jednocestné světelné závory se vyznačují velkým rozsahem. Systém se skládá ze dvou oddělených komponentů: vysílače a přijímače. Světelný paprsek probíhá pouze jedním směrem, z vysílače do přijímače. Proto taková narušení, jako způsobuje prach ve vzduchu, znečištění čoček optiky, vodní pára nebo mlha, nevedou okamžitě k poruše detekce.

V reflexní světelné závoře se vysílač a přijímač nacházejí v jednom pouzdře. Pomocí odrazky se vyslaný světelný paprsek odrazí od objektu a vrátí se do přijímače. Reflexní světelné závory bez polarizačního filtru pracují s infračerveným světlem, systémy s polarizačním filtrem pracují s viditelným červeným světlem.

Reflexní světelný snímač slouží k přímé detekci objektů. Vysílač a přijímač se nacházejí v jednom pouzdře. Vysílač vysílá světelný paprsek, ten se odrazí od objektu, který má být detekován, a je rozpoznán přijímačem. Vyhodnocuje se odraz světla od objektu. Proto pro funkci reflexního světelného snímače nejsou nutné další funkční komponenty (jako odrazky pro reflexní světelné závory).