• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Spolehlivé automatizační technologie pro potravinářství

V potravinářství jsou zásadní požadavky na maximální spolehlivost procesu a stabilní kvalitu výrobků – ať v nápojářském, cukrářském, mlékárenském nebo masném průmyslu. Sebemenší nečistoty mohou způsobit velké škody, např. v podobě stažení celých šarží z trhu nebo nákladných prostojů.

➜ Tématická stránka potravinářský průmysl