1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори
  5. Сензори за самоконтрол

Температурни сензори - Сензори за самоконтрол

  • Вградено следене на дрейфа, диагностика и функция за архивиране
  • Приложен е сертификат за фабрично калибриране
  • Висока точност от 0,2 K в температурния диапазон -10...100 C
  • Висока технологична безопасност в следствие на самонаблюдението
  • Възможно е намаление на разходите чрез намалени интервали на калибриране


Трансмитер със собствен контрол


Температурните сензори от серия TAD контролират надеждно температурата на системата в машини и съоръжения. Благодарение на съобразената с хигиенните изисквания конструкция, високият клас на защита и на технологичната връзка сензорите са много подходящи за приложения в хранително-вкусовата, фармацевтичната промишленост и при производството на напитки. В много приложения на този бранш използваните температурни сензори се калибрират редовно. Това не е необходимо при серията TAD.
Освен много прецизен скалируем аналогов изход, устройството разполага с диагностичен изход за контрол на дрейфа и грешките. Чрез използване на два различни сензорни елемента, които се контролират взаимно в процеса, се гарантира надеждното разпознаване на дрейф на сензора и извеждане на диагностичния изход. При отказ на някой от двата сензорни елемента, интегрирани в измервателния накрайник (например при късо съединение), измерването на температурата може да продължи с все още изправния елемент.
Сензорите се предлагат с различни дължини на сондата и с различни технологични връзки.
Параметрите им могат да бъдат въвеждани през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.