You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Ползи от IO-Link
  3. Отзиви от клиенти
  4. Ивеко

Диагностика в монтажната линия

Сензорите позволяват поддръжка на основата на състоянието

IVECO е световен производител на камиони и търговски автомобили. В завода в Сузара близо до Мантова в северна Италия от монтажната линия всеки ден слизат 250 вана „Daily“. В цеха за купета, те се сглобяват от предварително пресовани стоманени детайли от заваръчни роботи. Всяко от купетата трябва да премине по производствената линия с дължина 100 метра. Критична зона, понеже спирането тук би довело до спиране на цялото производство. Поради това IVECO монтира цялостна система за диагностика на техническото обслужване с помощта на специалиста по автоматизация ifm, която предотвратява ефективно по този начин непреднамерените загуби в производството.

Беше направен първоначален анализ, за да се определи кои части са най-податливи на механично износване и повреждане. Конвейери или подемни платформи: или по-точно техните лагери са мястото, където се получава най-интензивно механично натоварване. Повреда на това място в предприятието ще причини значително спиране на производството.

Amodio Cioffi, техническо обслужване на роботи в IVECO SPA: Решихме да приложим техническо обслужване на най-важната линия в цеха за подготовка на купетата за боядисване, понеже тук се произвеждат всички типове транспортни автомобили. В тази производствена линия страничните панели се транспортират до мястото на производство, на дъното на купето. След това се закрепват напречните елементи и накрая се монтира покривът. Транспортът до станциите за заваряване е напълно автоматичен. След това различните типове купета се преместват за по-нататъшна обработка.“

За да се осигури максимален период на работа на системата без прекъсвания, трябва да се открие предстоящото износване на компонентите на машината на ранен етап. Fabio Piccinelli, Поддръжка на завода с WCM на IVECO SPA: „Ние търсим винаги нови технологии за непрекъснато усъвършенстване с цел повишаване на ефективността и производителността. Що се отнася до техническото обслужване, ние преминахме от циклично техническо обслужване към постоянно техническо обслужване, което допринесе за значителни икономии.“

Диагностика на вибрациите

От гледна точка на практиката това означава: на всички части на механичната система бяха монтирани сензори за вибрации на ifm. Цилиндричните сензори тип VSA се завинтват директно върху корпуса на съответните лагери или зъбни предавки. Отделни модули за оценка на VSE анализират непрекъснато вибрационните характеристики. Те откриват предстоящи повреди вследствие на дебаланс и изпращат ранно предупреждение. Guiseppe Sotira, Технически отдел на цеха за купета на IVECO SPA: „Сензорите помагат на служителите по техническото обслужване да установяват състоянието на износване на всеки от компонентите в реално време и да извършват всички необходими работи по техническото обслужване, преди да настъпят реални повреди.“

Следене на течности

Базираното на състоянието техническо обслужване обаче, е много повече от следене на механичните компоненти. Пример за това е следенето на охлаждащата вода в заваръчните пистолети. Възможни източници на грешки са запушени филтри или течове. Сензорите за поток от типа SBY на ifm за малки обемни потоци следят дебита, а сензори за налягане тип PN следят налягането в тръбите.

Системата на централния охлаждащ кръг се следи от сензор за поток SM. Системата за сгъстен въздух се следи надеждно от сензор SD. Надеждно се откриват дори малки течове.

Електронен контрол на потока в централния охлаждащ кръг.

Всички сензори предават измерваните от тях стойности чрез IO-Link. Roberto Militello,Техническо обслужване на цеха за купета в IVECO SPA: „IO-Link предава данните в цифров формат за надеждно управление на процесите. Измерваната стойност се преобразува в цифров вид в сензора и се предава. Освен това, можем да програмираме точките на превключване на сензора за ранни предупреждения и аларми директно от сървъра, без да се налага да се приближаваме до самия сензор на място. Можем да виждаме сензора на сървъра и да го калибрираме. Вече не е необходимо програмиране след смяна на сензора.“

Използва се софтуерът LINERECORDER AGENT. Той събира данни от сензорите и ги запаметява в SQL база данни на Microsoft. SMARTOBSERVER анализира тези данни и ги показва на дисплея. Отново Guiseppe Sotira: Софтуерът SMARTOBSERVER на ifm следи и администрира измерваните данни на всички сензори. Дисплеят за параметрите показва ясно изображение на цялото производствено предприятие. Всеки от резултатите се вижда ясно. Системата изпраща сигнали, като ранни предупреждения или аларми по имейл.“ Това гарантира базирано на състоянието техническо обслужване, което се вписва отлично в концепцията на Индустрия 4.0.

SMARTOBSERVER осигурява прозрачност до вътрешността на всеки отделен сензор.

Заключение

ifm инсталира системата в IVECO по време на работа, без да се спира производството. Новата система може да се тества подробно при паралелна работа.

Изводите: Тя доказа, че си заслужава. Сега вече се откриват предстоящи повреди на ранен етап и се елиминират, без да се спира производството. В заключение, Guiseppe Sotira го каза накратко: „Благодарение на сътрудничеството с ifm, IVECO е подготвен отлично за Индустрия 4.0“.