You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. ecomatmobile

Система за мобилни машини

Винаги най-добрият избор. Здрави, гъвкави, надеждни.

Строителни машини Селско стопанство и горска промишленост Транспорт и логистика Комунални автомобили

Никога не знаеш какво ще включва следващата задача. Но вие можете да направите всичко възможно вашите мобилни машини да бъдат отлично оборудвани за всяко предизвикателство: със здрави и надеждни системни решение от ifm. От сензори и кабели до дисплеи и контролери – ifm предлага пълна гама висококачествени компоненти за употреба в мобилни машини, всичките от един източник.
Така че каквото и да е предизвикателството, можете да вярвате, че всяка част от системата ще работи безпроблемно.

Научете за всички предимства, които предлагат продуктите на ifm!

Високото качество създава надеждност

Всички устройства на ifm доказаха своята надеждност при многобройни тестове. Стандартните пазарни тестове на продуктите са разширени и допълнени с комбинирани тестове. Те включват също тестове за термичен шок и вибрации, съвместно със специални тестове за течове, напр. с използване на водни струи под високо налягане. Между другото тези тестови процедури водят до внедряването на клас на защита IP 69K при всички сензори и конектори за мобилни приложения. Преди продуктите на ifm да достигнат до клиента, всички те се подлагат на 100% финална проверка.

Само тези мерки позволяват на ifm да гарантира качеството и надеждността, които фирмата обещава на клиентите.

Качествена продукция

Високоавтоматизирани и прецизни производствени процеси осигуряват възможност за производство на продукти без дефекти с минимални диапазони на допуските. Всестранният контрол на качеството, а така също неизменното високо качество на материалите, гарантират, че нашата продукция съответства на най-високите изисквания и издържа на най-тежки условия на работа. Разбира се, целият производствен процес е сертифициран по стандартите на ISO.

Устойчивост на удари

Силните удари и вибрации са част от ежедневната експлоатация на мобилните машини. Нашите продукти за мобилна употреба трябва да издържат на всички тези въздействия. Тестовете на вибрации и удари симулират тежките работни условия и гарантират правилното функциониране на нашите компоненти. Корпуси, електрически връзки, дисплеи – всичките те трябва да издържат и на най-неблагоприятните условия на околната среда.

Проверени за надеждна работа

Качеството е решаващ фактор за ifm. Качеството на всички компоненти на ecomatmobile се проверява на всички производствени етапи. След крайния монтаж се извършват пълни функционални тестове на всеки отделен продукт, включително на входовете, изходите и интерфейсите. Фабриката напускат само тези устройства с резултат от тестовете "функционира нормално".

За екстремни климатични условия

Много климатични зони, едно изискване: правилно функциониране. Заедно с останалите неща, поведението при включване на компонентите на ecomatmobile, се проверява при екстремни температури в нашата климатична лаборатория. Чрез насочено УВ облъчване ние гарантираме, че силната слънчева светлина няма повлияе на устройствата. Нашите компоненти трябва също да издържат на големи температурни колебания и висока влажност.