Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Ултразвукови сензори
  2. Технология

Много силни страни, малко ограничения: Как работи ултразвуковата технология

Ултразвуковите сензори откриват всички отразяващи звука обекти. За да изчислят разстоянието, те измерват времето между изпращане и получаване на отразения звуков сигнал. Цветът, прозрачността и отражателната способност на повърхността на целта са без значение.

Сравнение на ултразвуковите сензори с другите продукти за регистриране на позиция

Тази таблица класифицира работните характеристики на различни технологии с определени влияния.

Ултразвукови Индуктивни Капацитивни Фотоелектрични
Голямо разстояние до обекта 1
Независимо от цвета/прозрачността 11
Независимо от материала
Температурни колебания
Отлагания върху сензора 2 3
Защита от светлинни смущения
Висока околна влажност


1) напр. тънко, прозрачно фолио/стъкло
2) ако не прекалено
3) ако е токонепроводящо

Принцип на работа на ултразвукови сензори