1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Надвишаване на границите: най-добрият сензор за поток в своя клас

Надвишаване на границите: най-добрият сензор за поток в своя клас

  • Висока точност за постоянна надеждност на технологичния процес
  • Новата конструкция на измервателната тръба намалява загубите на налягане
  • Оптимизираният дизайн позволява паралелен монтаж в стандартни разклонителни кутии и пропускане на дължините на входящите и изходящите тръби
  • Идеален за високи технологични температури до 90C

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Намаляване на разходите за настройка и оборудване благодарение на IO-Link

Прецизно наблюдение на процесите
Благодарение на своята оптимизирана измервателна тръба, новият магнитно-индуктивен сензор за поток от серията SM сега покрива диапазони на измерване до 150 l/min. Освен потока се измерват и температурата и общото количество.

Устойчивост на висока температура въпреки компактните размери
Устойчивостта на високи температури до 90C позволява работа при трудни приложения като пещи, където охлаждащата вода достига много високи температури.

Бърза настройка и лесно управление
TFT дисплеят показва няколко технологични стойности едновременно, двата отделни светодиода на точката на превключване и опционалната промяна на цвета осигуряват отличен преглед. В комбинация с интуитивната работа чрез 3 бутона ясните и разбираеми елементи от менюто значително намаляват времето за настройка на сензора.

Предимства и ползи за клиента

Надеждност на процесите и наблюдение на електрическата енергия
Прегряването на инструменти, заваръчни пистолети или пещи води до повишено износване и евентуално до прекъсване на производството. Непрекъснатото наблюдение на водното охлаждане гарантира надеждността на процеса при приложения, изискващи интензивно охлаждане. Затова сензорът за поток тип SM се отличава с висока точност и интегрирано измерване на температурата. В комбинация с уреда за измерване на общото количество (функция суматор) е възможно да се приложи и надеждно наблюдение на енергията.

Мощността на помпата може да бъде намалена благодарение на минимизирането на загубите на налягане
Оптимизираният дизайн на измервателната тръба с увеличен вътрешен диаметър намалява падовете на налягането. Предимство: Мощностите на помпите могат да бъдат намалени. Това спестява разходите за електричество.

Намаляване на разходите за настройка и оборудване благодарение на IO-Link
В контролера могат да бъдат оценени няколко измервателни параметъра (поток, температура, общо количество) само чрез едно въвеждане. Точките на измерване, окабеляването и входните карти на PLC са намалени, което спестява разходи. Интегрираната функция за симулация опростява настройката. Сензорите могат да бъдат интегрирани в контролера и да бъдат проверявани без инсталацията да работи.

Тънък дизайн, оптимизиран за стандартни разклонителни кутии
За отделно наблюдение на различни охладителни линии се използват едновременно няколко сензора за поток. Компактната им конструкция, която се отличава с идеално положение на монтаж и разположение на конектора, оптимизиран за практическа употреба, прави сложните тръбопроводи и врязването на конектора на сензорите ненужно. Това позволява употребата в стандартни водоразпределители с вътрешен диаметър 50 mm. Още една характеристика: Не е необходимо наличие на определена дължина на входящата и изходящата тръба преди и след сензора. Това дава възможност за максимална гъвкавост при разположението и монтажа на инсталацията.

Пример за приложение

Машина за леене под налягане
Количеството и температурата на охлаждащата вода са ключови фактори за качеството на крайния продукт. Запушването трябва да бъде открито незабавно. Това се осигурява от сензора за поток SM.

Система за закаляване
По време на процесите на закаляване трябва да се спазват кривите на охлаждане на детайлите. Това се постига чрез прилагане на определено количество охлаждаща вода върху предварително нагрятия детайл. Сензорът SM открива евентуално запушване, като осигурява постоянно високо качество на продукта.

Машинни инструменти
Постоянното подаване на охлаждаща вода осигурява постоянно качество и удължава живота на инструмента. Стружките могат да запушат тръбите за охлаждаща вода. Сензорът SM открива това навреме и предотвратява прегряването на инструментите.

Конструкция на пещ
Липсата на охлаждаща вода може да доведе до опасно надвишаване на температурата в пещта. Сензорът SM следи количеството и температурата на охлаждащата вода до 90C. Скъпият престой поради надвишена температура остана в миналото.