You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични вилкови и ъглови сензори с честоти на превключване до 14 000 Hz

Фотоелектрични вилкови и ъглови сензори с честоти на превключване до 14 000 Hz

Точно откриване на много малки части или в приложения с много висока скорост и индивидуално настройване чрез IO-Link

  • Бърза настройка: не е необходимо подравняване на предавател и приемник
  • Лесно настройване чрез потенциометър или IO-Link
  • Специфични за приложението режими на сензора чрез IO-Link
  • Индикация за замърсяване чрез постоянно следене на излъчваното количество светлина чрез IO-Link

Оптични вилкови и ъглови сензори
Новите устройства от ifm се използват за следене на частите в подаващи системи, както и при монтажни и обработващи приложения. В сравнение с датчиците на преминаване на лъча тяхното предимство се състои в това, че не е необходимо отнемащо време центроване на трансмитера и приемника.

Настройки и диагностика с IO-Link
С използването на стандартни оптични вилкови и ъглови сензори могат да се решават задачи в голям брой приложения. Когато става дума за откриване на много малки части или за приложения с висока скорост обаче, конвенционалните оптични вилкови и ъглови сензори бързо достигат своите граници. Благодарение на IO-Link е възможно извършване на индивидуална настройка. Благодарение на честотите на превключване до 14 000 Hz сензорите са подходящи за приложения с много високи скорости. Сензорът засича автоматично замърсената леща, за да може същата да се почисти своевременно, за да се гарантира безопасността на процеса.