You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

SBT високотемпературен сензор за поток

  • Повишена ефективност и качество в процесите за контрол на температурата
  • Непрекъснато наблюдение на съответстващия температурен контрол
  • Прецизен контрол на процеса благодарение на бързо време за реакция и висока повторяемост
  • Модерно управление на енергията, комбинирано с температурни сензори
  • Издържа на температури до 180 °C и налягане до 30 бара

Ефективно производство, осигуряващо необходимото ниво на качество

Проектирани да отговарят на най-високите стандарти по отношение на температура и налягане, сензорите за поток от тип SBT осигуряват ефективни производствени процеси, например в заводи за леене под налягане, производство на гуми или производство на заместители на месо. Сензорът определя скоростта на потока на средата, използвана за контрол на съответстващата температура, за да загрее или охлади матрицата в зависимост от етапа на процеса. В процеса той няма да бъде засегнат от въздушни мехурчета.

Можете да намалите брака с помощта на прецизните измерени стойности и точния контрол на процеса.

Благодарение на високата повторяемост, отклоненията от зададената точка се откриват на ранен етап, дори когато дебитите са много ниски. Избягват се скъпи бракове поради преждевременно или непълно охлаждане.

Благодарение на постоянната оценка на данните се откриват изискванията за поддръжка на ранен етап

В зависимост от естеството на нагряващата или охлаждащата среда, каналите, включени в шприцформата за съответстващ контрол на температурата, могат да се запушат с течение на времето. Отлагания като варовик или частици мръсотия могат да намалят или дори да попречат на потока на нагревателната или охлаждащата среда. В резултат на това недостатъчно загрятата работна среда не може да се разпредели правилно или не се охлажда достатъчно. И двете причини ще доведат до продукти с лошо качество.

Филтри с размер на мрежата прибл. 200 μm се използват за филтриране на свободни частици мръсотия. Високата повторяемост, както и бързото време за реакция на сензора помагат за бързото откриване на изискванията за поддръжка в запушената тръбопроводна система и позволяват системата да бъде ремонтирана на ранен етап.

Модерно управление на енергията

Мониторингът на потока и температурата е доказал своята стойност в процесите за контрол на температурата. По този начин консумацията на енергия от производствения процес може лесно да се наблюдава и оптимизира чрез прецизен контрол на температурата и потока.
Благодарение на изключителното време за реакция на измерването на потока, дори дългите времена на цикъла не са проблем. Измерването на температурата може да се осъществи с помощта на стабилни сензори TM5101 (до 150 °C) или TA2212 (до 200 °C).