You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Прецизен и удобен: радарен сензор за ниво с IO-Link

Прецизен и удобен: радарен сензор за ниво с IO-Link

  • 80 GHz честота позволява измерване на нивото с милиметрова точност до 10 метра
  • Принцип на безконтактно измерване: без неизправности, дължащи се на отлагания или износване
  • Сертифициран за употреба в зони с високи хигиенни изисквания
  • Лесно инсталиране и работа без необходимост от техническо обслужване
  • Дистанционно настройване на параметрите на сензора и контрол на нивото чрез свързване към ИТ системата

Безпроблемно наблюдение на големи резервоари

Със сензор за ниво LW2720 нивата на напълване на течността в резервоари с височина до 10 метра могат да се следят прецизно и без слепи зони. Принципът на безконтактно измерване на радара предотвратява появата на неизправности или повреди на сензора, причинени от адхезия на вискозни среди или повреди от смесителите.
Използваната честота от 80 GHz гарантира стабилни и прецизни резултати от измерванията, дори при наличие на пара или кондензат в резервоара. Сензорът е предназначен за използване в зони с високи хигиенни изисквания, така че дори процеси за почистване на място и стерилизиране на място, или използването на сферични разпръсквачи да не нарушават правилното му функциониране.

По-голямо удобство благодарение на IO-Link

Новият пакет LW2720 се допълва от следните фактори на комфорт: Инсталирането на сензора отнема само няколко минути, а параметрите на сензора могат удобно да бъдат зададени и прочетени дистанционно чрез IO-Link.

Точно и надеждно: Радарен сензор за ниво с IO-Link

Безпроблемен контрол на големи резервоари

Чрез сензора за ниво LW2720 могат да се следят точно и без слепи зони нивата на течни среди в резервоари с височина до 10 метра. Принципът на безконтактно радарно измерване предотвратява неизправности или повреди на сензора, причинени от полепване на вискозни среди или повреждане от бъркалки.

Аксесоари