You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

IO-Link Master устройства: Свързване на сензори към ПЛК и към света на ИТ

  • Готово за Industry 4.0 чрез ново IoT ядро
  • Разделяне между мрежите за автоматизация и ИТ
  • 4 или 8 порта на IO-Link с пълна функционалност на V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON или Powerlink
  • Главно устройство и устройство, което може да се конфигурира чрез софтуера LR DEVICE

Модул IO-Link Master за автоматизация и за света на ИТ

Децентрализираните модули IO-Link Master изпълняват ролята на шлюз между интелигентните сензори с IO-Link и полевата шина. Освен това важна информация от интелигентните сензори може да се изпраща едновременно в света на ИТ. С отделно IoT Ethernet гнездо IT мрежата може да се раздели напълно от мрежата за автоматизация. Информация от сензорите може да се прехвърля в света на ИТ чрез утвърдения интерфейс TCP/IP JSON.

Здрави модули на полевата шина за приложения с високи изисквания

Благодарение на своите специални материали на корпуса и високата устойчивост на проникване (IP 67 или IP 69K) те могат да се използват в приложения с охлаждащи течности или директно в мокрите зони в хранителната промишленост. Технологията ecolink гарантира надеждни връзки М12 на свързващите проводници с постоянна устойчивост срещу проникване.

Предимства и ползи за клиента

Разделяне между мрежите за автоматизация и ИТ

Най-високият приоритет е времето за безотказна работа. При никакви обстоятелства мрежата за автоматизация не трябва да се прекъсва от външни фактори. Поради това модулът има отделно гнездо IoT Ethernet, което разделя ИТ и мрежата за автоматизация. Това означава, че важна информация от сензора може да се изпраща безопасно към ИТ и ERP системата.

Конфигуриране на сензори чрез LR DEVICE

Интуитивният софтуер открива всички IO-Link Master устройства в мрежата и създава обща схема на цялата инсталация. Освен това всички свързани сензори са показани със съответните параметри. Това прави възможно настройката на параметрите на всички сензори в системата от една централна точка.

Лесно свързване на сензори

Тези сензори и актуатори са свързани чрез стандартни съединителни кабели M12 без екран. В зависимост от типа на устройството могат да се свързват до 4 или 8 IO-Link сензора, които да се захранват с 3,6 A. С принадлежностите EVC693 или EVF693 може да се осигури допълнително захранване за свързване на актуатори с IO-Link. Кабелът може да бъде с дължина до 20 m.

IO-Link Master DataLine

Свързващата технология