You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Интелигентен многофункционален дисплей с IO-Link

Децентрализирана обработка на аналогови сигнали, добра отчетливост на различни технологични параметри и свободно избираеми коефициенти за мащабиране

  • Ясен и четлив дисплей
  • Възможност за конфигуриране на различни режими чрез IO-Link или менюто за настройка
  • Промяна на дисплея в червен/жълт/зелен цвят при надвишаване или недостигане на зададена граница
  • 16-битова разделителна способност
  • Допълнителни функции, като тариране, филтриране, усредняване, комбиниране на сигнали

Аналогов дисплей 4.0
Новият многофункционален дисплей е повече от дисплей: Той извършва предварителна обработка по децентрализиран начин и, ако е необходимо, предава тази информация на контролер от по-високо ниво. Тази интелигентна характеристика го прави много подходящ за приложения Industry 4.0.

Универсален дисплей за аналогови стойности
Интелигентният дисплей визуализира различни технологични параметри на сензори с аналогов изход или на трансмитери със стандартен сигнален изход. Свободно регулируемите коефициенти на мащабиране правят възможно преобразуването и индикацията на входните сигнали като физически стойности (например налягане, температура или количество на протичащата течност). Ако използвате трансмитер за налягане например, може да бъде показан обемът на резервоара. Също така е възможно входните сигнали да се изместват един спрямо друг, напр. за измерване на диференциално налягане.

Лесно боравене
Всички настройки се извършват чрез интерфейс с модерен резистивен сензорен екран. Дисплеят се променя автоматично от режим на индикация в режим на настройка на параметрите. Алтернативно всички настройки могат да се осъществяват чрез IO-Link. Всички параметри се показват в разбираем текст на екрана, което позволява лесна и интуитивна употреба. Механизмът с парола осигурява защита срещу манипулации.

Следене на гранични стойности
Потребителят може да задава до четири гранични стойности. Ако зададена граница не е достигната или е превишена, тогава се включват четири транзисторни изхода. В допълнение версията IO-Link изпраща предварително обработената информация директно на програмируемия контролер.

Отчетлив дисплей
Показват се състоянията на изходите и цветът на дисплея може да се променя в червено, жълто или зелено в зависимост от технологичната стойност. Чрез въвеждане на свободен текст могат да се присвояват единици на тези стойности, които още не са описани.