You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Кодираните RFID сензори осигуряват максимална защита

Уникалното кодиране на задвижването предотвратява "измама". До 32 сензора могат да бъдат свързани последователно

  • Уникалното кодиране на задвижващия механизъм предотвратява намесата
  • Свържете до 32 сензора последователно, като остава на същото ниво
  • Мигащите светодиоди следи зоната за наблюдение
  • Програмирайте сензора толкова често, колкото желаете, като осигурите лесно настройване
  • Отговаря на новото описание на интерфейса CB24I

Профилактика
Сензорите могат да показват директно изключване на сензорите чрез LED дисплея, ако задвижването бавно напусне обхвата на наблюдение. Това означава, че например вратата и задвижващият механизъм могат идеално да се свържат помежду си и да се постигне по-голяма работа на машината. Те отговарят на изискванията на ISO 13849-1 и IEC 62061. Дори и 32 сензора да са свързани последователно, се поддържа най-високото ниво на безопасност.

Контрол на безконтактни врати
Безконтактните RFID сензори позволяват надеждно наблюдение на състоянието на вратата без износване.

Безопасна връзка
Със сензорите като подсистеми е възможно да се изпълняват функции за безопасност до PL e съгласно ISO 13849-1 или SILCL 3 съгласно IEC 62061. Класификацията за безопасност на сензорите е достъпна на уебсайта ifm за изтегляне в библиотека според стандартния лист 66413 на VDMA, като например SISTEMA.

Профилактика
Има възможност за калибрирането на сензора директно на място чрез LED дисплея, ако задвижването вече не е достатъчно близо до сензора.