You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Изтегляне и активиране
  2. io-key

Активиране на io-key

Поръчка за покупка на даннов модел и облачни услуги за ifm io-key AIK001/AIK050

Възможни са до 4 различни интервала на предаване:

  • Веднъж на ден → За ежедневни заявки като нива на напълване или номинални значения на нива.
  • Всеки час → Например при наблюдение на състояния или температурни стойности.
  • Всяка минута→ За чести заявки като отчитане на позиция или стойности на машината.
  • На 10 секунди → Идеално за критични заявки като прогнозно техническо обслужване.

Ако все още нямате данни за вход в портала за активиране, моля, свържете се с локалните контакти на ifm.