You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. moneo edgeConnect
  5. QMC136

лиценз за OPC UA сървър в moneo за предоставяне на данни за процеса

QMC136

moneo edgeConnect OPC UA S LIC

лиценз за OPC UA сървър в moneo за предоставяне на данни за процеса

QMC136

moneo edgeConnect OPC UA S LIC

  • Данните, налични в moneo от ниво машина, се предоставят в OPC UA сървъра
  • Интуитивна и сигурна конфигурация на сървъра в moneo
  • Данните (включително изчислените стойности) са достъпни за по-нататъшно използване и обработка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
наличните данни в moneo се предоставят в OPC UA сървър
data from the machine level as well as calculated values
Съвместимост
достъп до данни (DA) съгласно спецификацията на OPC Foundation
Управление на данни
индивидуална настройка на интервали на предаване и препращане между една секунда и един час
интуитивни опции за настройка за избор на съответните данни
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер
moneo software download
Механични данни
Тегло [g] 0,001