You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. moneo edgeConnect
  5. QMC132

лиценз за комуникация с облака на AWS IoT

QMC132

moneo edgeConnect AWS IoT LIC

лиценз за комуникация с облака на AWS IoT

QMC132

moneo edgeConnect AWS IoT LIC

  • Данните, налични в moneo от ниво машина, се изпращат до AWS облака (AWS IoT Core)
  • Данните (включително изчислените стойности) са достъпни за по-нататъшно използване и обработка
  • Интуитивна и сигурна конфигурация на целевата система в moneo
  • За оптимизиране на разходите са налични подходящи интервали за изпращане на данни
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
Данните, налични в moneo от ниво машина, се изпращат до AWS облака (AWS IoT Core)
data from the machine level as well as calculated values
Свързаност
сигурна и лесна връзка с облачната платформа на AWS (AWS IoT Core)
Управление на данни
индивидуална настройка на интервали на предаване и препращане между една секунда и един час
интуитивни опции за настройка за избор на съответните данни
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер
moneo software download
Механични данни
Тегло [g] 0,001