You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Индуктивни сензори за безопасност

Индуктивни сензори за безопасност

  • Сертификация съгласно EN 60947-5-3 за електромеханична управляваща апаратура
  • Осигурява безопасността на оператора и машината
  • Не се изисква специален актуатор за електронни бездефектни датчици
  • Свързване към програмируем контролер или модул за безопасност на AS-i
  • Възможно е последователно свързване на датчици и контакти

Индуктивни сензори за безопасност

Технологията за безопасност в автоматизацията отговаря за осигуряване на безопасно взаимодействие между човека и машината. Важна съставна част на предпазните устройства за хора и машини са сензорите за безопасност с функция за безопасност. Принципът на действие и по този начин предимствата на индуктивните сензори могат да бъдат полезни и за безопасни приложения. Директното регистриране на метал се използва в много приложения. Не се налага планиране на магнитните и механичните насрещни части в конструкцията. Действие, което не е свързано с износване, тъй като е безконтактно и високия клас на защита гарантират висока готовност на съоръжението.

Към конектора не се поставят особени изисквания, например екраниране, усукани проводници, отделно прокарване. Сензорът се свързва директно с традиционни, неекранирани 4-проводни кабели към съществуващите PLC и логически блокове. Входящите и изходящите сигнали на сензорите съответстват на DIN EN 61131-2. По този начин те са напълно съвместими с входовете и изходите на PLC. Точно толкова лесно е и свързването на реле за оценка ifm, шинна система AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety или сигурна PLC и логически блокове. За фамилията устройства с динамично импулсно регистриране са необходими съответни софтуерни блокове. Сензорите за безопасност с 2 x PNP изхода могат да бъдат свързвани към одобрени двуканални обработващи модули без допълнително следене, които са подходящи за безконтактни положително задействани защитни елементи (BWS). Обработващите модули на ifm electronic позволяват без допълнителни разходи разширени функционалности, например режим на настройка или свързване на командни прибори за АВАРИЕН СТОП по DIN EN 60947-5-1.

За действието на сензора за безопасност не са необходими магнити или кодиран изпълнителен механизъм. Индуктивният сензор за безопасност регистрира метали и работи с една зона на включване, която може да бъде контролирана и пространствено, и времево.