You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Оптична идентификация

Оптична идентификация

  • Независимо от ориентацията четене на 1D и 2D кодове
  • Разпознаване на повече от 20 различни вида кодове
  • Вградена в датчика система за сравняване на кодове
  • За регулиране и следене на датчиците за изображение
  • Свръхплоски или кръгли осветителни модули

Четци на 1D/2D кодове

Областите на приложение на 1D/2D четеца на кодове започват от следеното на изделия, през управлението на изделия до идентифицирането на изделия.
Сензорът разпознава 1D и 2D кодове, независимо от завъртането им спрямо центъра. Дори повредените или замърсени кодове се идентифицират сигурно, включително и в случаите, когато е разрушена до една четвърт от информацията. За целта, той решава задачи за разпознаване на текстове (OCR), например за идентификация на изделия на базата на типово обозначение или серийни номера.
Допълнителното светодиодно осветление създава хомогенно светлинно поле – по избор за осветяване на кода, при което почти не се образува сянка, или за акцентиране на особености на повърхността.
Работният софтуер позволява удобно конфигуриране на 1D/2D четеца на код. OPC сървърният софтуер е интерфейс за свързване към система от по-високо ниво. Touch Panel PC позволява конфигурирането, пускането в действие и контрола на сензори за разпознаване на обекти, 3D сензори, четци на кодове и RFID четящи устройства.