1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използвайте в опасни зони
  5. Свързващи кабели с гнездо

Свързващи кабели за използване в опасни зони

  • За приложения в опасни зони
  • Технологията на свързване отговаря на стандарта M12 (EN 61076)
  • Със сертификат за ЕО типово изпитание на компоненти
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Гайка, защитена от удари и вибрации, чрез назъбена форма за защита от вибрации


Конектори

Конектори се използват основно за свързване на сензори и актуатори към разпределителни кутии в автоматизиращата техника.
Връзките на сензорите и актуаторите са трайно и надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия.
Конекторите от серия ecolink за взривоопасни зони изпълняват строгите изисквания на международните стандарти и поради това могат да бъдат използвани в съответните зони, в които съществува опасност от взрив.