1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Промишлени приложения / автоматизация на завода
  5. Разделителни кутии

Кутии за разпределение на промишлени приложения / автоматизация на завода

  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Възможен правилен монтаж без скъп динамометричен ключ
  • Материали за изискванията на различни приложения
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации


Централни разпределители

Централните разпределители се използват навсякъде, където се събират няколко сензорни сигнала, за да бъдат предадени на управлението по събирателен проводник. Те осигуряват висока защита срещу проникването на влага и голяма устойчивост на материала на агресивни течности.
Светодиодите за индикация на работата и състоянието на превключване в определени варианти се разпознават много добре благодарение на силата на своето светене. Благодарение на пълното капсуловане, разпределителите са устойчива на удари и вибрации и са много подходящи за полево ползване при лоши промишлени условия. Връзките на централните разпределителите са трайно и надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки.