You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Камери за мобилни приложения
  5. 3D сензори

Камери за мобилни приложения - 3D сензори

  • Надеждно предоставяне на данни чрез Ethernet UDP
  • Бързо измерване на разстояние с използване на технологията с измерване на времето за преминаване
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Компактен и здрав корпус
  • Много голям диапазон на регистриране, до 35 m

Камери за мобилни приложения - 3D сензори

3D сензори

3D сензорът O3M, подходящ за мобилни приложения, регистрира триизмерно обкръжението на мобилни работни машини. Патентованият от ifm метод за измерване на времето за преминаване на светлината PMD Time-of-Flight определя разстоянието до различните обекти в зоната на обхват. 3D сензорната система се състои от система за инфрачервено осветление и принадлежащия й 3D сензор.
Поради своята отлична устойчивост на удари и вибрации сензорът е подходящ за използване в мобилни работни машини. В селскостопанските машини O3M служи например за автоматично регистриране и следене на бразди или линейни контури. В строителните машини и комунални превозни средства сензорът може да бъде използван в приложения за предупреждение за колизии. За контрол на зони се използва 3D сензор, например на устройства за пробиване и забиване.