1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани
  5. Сензор за задвижващи клапани

Сензор за задвижващи клапани

  • Бърз и надежден монтаж само с три винта
  • Модули с куплунг М12 или отсек за включване
  • Безконтактна и самопочистваща се система
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Голям избор на превключващи гърбици

Сензор за задвижващи клапаниИндуктивни двойни сензори за актуатори за четвърт оборот

Навсякъде, където в техниката за управление на технологичните процеси се използват течности, въздух или газове, за дозиране и управление се използват клапани. Индуктивните двойни сензори от серии IN и AC23 служат за надеждно подаване на обратна връзка за позицията на пневматични актуатори за четвърт оборот и клапанните пластини. Те се използват в комбинация с превключваща гърбица (наречена още позиционираща капачка).
Позициониращата капачка се монтира директно върху задвижващия вал на актуаторa за четвърт оборот. Тя разполага с два изместени на 90° метални винта, които се намират на различна височина. Индуктивният двоен сензор с две лежащи една над друга сензорни повърхности регистрира или горния, или долния метален винт и по този начин разпознава двете положения на клапана "Отворен" и "Затворен". Системата е безконтактна и работи без износване и се самопочиства. Тя до-голяма степен е резистентна срещу външни влияния и нечувствителна срещу механични натоварвания, като вибрации и удари.
Двойният сензор се предлага с два превключващи изхода или AS интерфейс.