Ефективните металорежещи машини повишават производителността

Металорежещите машини вече са неизменна част от модерните производствени процеси. Областите на приложение са основно автомобилната индустрия, машиностроенето и задвижващата техника. В практиката секторът на металорежещите машини се дели на основните сфери пластична деформация на металите и механична обработка на металите.

Приложения: