You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
 1. IO-Link-modules
 2. Techniek
 3. Galvanische scheiding tussen US en UA

Galvanische scheiding van de voeding

 • Conform de nieuwe IO-Link-specificatie is de voeding galvanisch gescheiden van de IO-Link-master.
 • De spanningen Aux 1 (blauw) en Aux 2 (groen) galvanisch van elkaar gescheiden.
 1. Aux-power
 2. Uitgang
 • Vanwege de galvanische scheiding van de uitgangen kunnen deze apart van een voedingsbron worden afgeschakeld, zonder dat de andere uitgangen uitschakelen of de IO-Link-communicatie instort.
 1. Aux-power
 2. Uitgang

Vermogensbegrenzing in uitgangsmodules

 • In plaats van de uitgangsstroom van elke afzonderlijke uitgang wordt de stroom van de voedingsspanning bewaakt en begrensd.
 • Per voedingsbron kan 1,8 A worden geschakeld.
 • De gebruiker kan de uitgangen wisselend belasten.