You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
 1. IO-Link-modules
 2. Techniek
 3. Digitale ingangsfilters

Digitale ingangsfilters

Beschikbaar op Standard Line-modules.

De ingangssignalen kunnen via verschillende filters worden veranderd, voordat ze via IO-Link worden doorgegeven. De volgende filters zijn beschikbaar en worden in de onderstaande volgorde toegepast op het ingangssignaal:

 1. Ingangspin
 2. Debounce filter
 3. Hold functie
 4. Inverteerfunctie
 5. Procesdata-ingang

Elk van deze filters kan apart via IO-Link worden geconfigureerd.

Debounce filter

 • Het apparaat herkent signalen die minimaal 1,5 ms lang zijn. Kortere signalen worden niet meer gedetecteerd.
 • Het ingangs debounce filter verwijdert stoorsignalen, die door mechanische schakelaars worden veroorzaakt. Het filter biedt het ingangssignalen met een vertraging (debounce tijd) aan bij de filteruitgang. Alle signalen die korter zijn dan de ingestelde debounce tijd, worden door het filter genegeerd.

Hold functie

 • Dit filter verlengt korte ingangsimpulsen. Via de volgende parameters wordt het filter geconfigureerd
 • Hold tijd: Impulsduur waarnaar de korte impulsen verlengd moeten worden
 • Impulsen die langer dan de houdtijd actief zijn, worden niet verlengd
 • Hold status: Ingangsniveau dat verlengd moet worden (HIGH of LOW)

Inverteerfunctie

 • Deze functie inverteert de status van het inkomende signaal