You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. 3D-Smart-sensor O3M
  2. Applicaties
  3. Afstandsbewaking

3D-Smart-sensor O3M – afstandsbewaking

3D-Smart-sensor O3M | afstandsbewaking

Voor eenvoudige afstandsfuncties biedt de geïntegreerde afstandsbewaking maximaal 64 instelbare “regions of interest” (ROI), dus afzonderlijke gebieden waarvan de afstanden moeten worden bewaakt. Daarmee kan de bewaking van het gebied achter het voertuig worden gerealiseerd, maar ook automatiserings- resp. assistentietaken worden uitgevoerd.

Eenvoudige afstandscontrole.
Met behulp van een vrij instelbaar referentiepunt op het voertuig worden alleen hindernissen als zodanig herkend, wanneer die bijv. voldoen aan een vastgelegde hoogte ten opzichte van het bodemoppervlak

Positiebepaling van transportvoertuigen.
Voor eenvoudige positiebepalingen biedt de geïntegreerde afstandsbewaking maximaal 64 instelbare “regions of interest” (ROI), dus afzonderlijke gebieden waarin de afstanden moeten worden bewaakt. Daarmee kan bijvoorbeeld de positiebepaling van een transportvoertuig onder een laadpunt worden uitgevoerd.

Vrachtwagenpositionering bij een laadperron.
Ter bescherming van logistieke voorzieningen wordt de bestuurder geïnformeerd zodra hij de juiste afstand tot het laadperron heeft bereikt en stil moet staan.