1. Homepage
 2. Productnieuws
 3. Positiesensoren
 4. Magnetische positiesensor en conditiebewaking in één

Magnetische positiesensor en conditiebewaking in één

Ferromagnetische objecten continu detecteren en herkenning van de kleinste veranderingen in het schakelbereik door hoge resolutie

 • Hoge beschikbaarheid van de installatie: meldt slijtage wanneer de schakelafstand afneemt
 • Preventief onderhoud: vervuilingsgraad in het schakelbereik bepalen
 • Levensduur van gereedschappen bewaken: geïntegreerde teller voor bedrijfsuren en schakelcycli
 • Snelle schakelpuntinstelling afgestemd op de applicatie

Magnetische positiesensor en conditiebewaking in één
De nieuwe slimme sensor van ifm maakt zichtbaar wat pas zou opvallen wanneer het al te laat is. Vanwege zijn hoge resolutie herkent de sensor de kleinste veranderingen in het schakelbereik. Daardoor biedt hij de gebruiker naast zijn functie als positiesensor aanvullende informatie voor condition-based onderhoud van zijn installatie. De MQ2 registreert continu ferromagnetische objecten voor zijn actieve vlak. Ten eerste signaleert hij bij overschrijding van de drempelwaarde een vervuiling via IO-Link, zodat een reiniging kan worden gestart. Daarnaast zal hij veranderingen in het schakelbereik melden, bijvoorbeeld veroorzaakt door mechanische slijtage. Bovendien kan dankzij de geïntegreerde teller voor bedrijfsuren en schakelcycli een signaal worden verzonden wanneer het gewenste aantal schakelingen is bereikt. Zo wordt een gericht onderhoud van gereedschappen mogelijk gemaakt.

Functie voor “te dichtbij”
Twee IO-Link-schakelpunten kunnen eenvoudig via de LR Device-software worden ingesteld. Het eerste schakelpunt van de sensor wordt actief en de oranje LED licht op wanneer het werkstuk zich op de gewenste afstand (bijv. 300 digits) bevind. Wordt deze afstand onderschreden (bijv. 100 digits), d.w.z. het werkstuk komt ongebruikelijk dichtbij, dan duidt dat op een slijtage bij de installatie, bijv. een verbogen spanner. In dit geval wordt het tweede schakelpunt actief en wordt er een melding via IO-Link verzonden. Daarmee kan de gebruiker het noodzakelijke onderhoud uitvoeren. Naast de koppeling met de machinebesturing bestaat de mogelijkheid om secundaire gegevens voor preventieve onderhoudsmaatregelen parallel te kunnen evalueren.

Voordelen door IO-Link

 • Twee verschillende schakelpunten instellen om driften, zoals slijtage of vervuiling in de installatie, te kunnen herkennen
 • Inschakelvertraging om onderscheid te kunnen maken tussen vervuilingen en het naderen van een object
 • Geïntegreerde teller voor bedrijfsuren en schakelcycli voor gerichte vervanging van gereedschap
 • Comfortabele configuratie vanaf de laptop zonder in de installatie te moeten gaan
 • Installatie- en locatie-identificatie voor eenvoudige plaatsbepaling van de sensor in ontoegankelijke gebieden
 • Via het display kan de “gezondheidsstatus” buiten de machine gemakkelijk worden afgelezen