• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Een overzicht van ifm
  2. Visie - Missie - Ondernemingsdoelstellingen

Visie - Missie - Bedrijfsdoelstellingen

Onze visie

close to you - om de eerste keuze van onze klanten te zijn voor innovatieve automatiseringstechnologie en digitalisering.

Met automatiseringstechnologieën draagt ifm bij tot de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van alle mensen. Producten, diensten en software van ifm helpen wereldwijd het milieu te beschermen en de CO2-uitstoot en het energie- en materiaalverbruik te verminderen.

Het buitengewoon grote portfolio van ifm omvat niet alleen alle relevante standaardoplossingen, maar ook de speciale vereisten van de verschillende industrieën.

Naast positie- en processensoren behoren sensoren voor motion control en veiligheidstechniek tot het programma. Bovendien biedt ifm producten voor de industriële beeldverwerking en communicatie alsmede identificatiesystemen en systemen voor mobiele machines.

ifm ontwikkelt innovatieve Industrie 4.0-oplossingen en bijbehorende software- en cloudproductenom bestaande ondernemingsprocessen digitaal gereed te maken en nieuwe, allesomvattende besturingsmogelijkheden te bieden voor verduurzaming, efficiëntie en kostenoptimalisaties.

Onze missie

Voor ons is kwaliteit een begrip dat veel meer is dan het product alleen. Al onze processen zijn ontworpen met het oog op klantenservice en productkwaliteit . Wij ondersteunen elke klant persoonlijk – waar ook ter wereld en in welke taal dan ook.

Wij gebruiken de feedback van onze klanten om de kwaliteit van onze producten voortdurend te verbeteren. Met speciale testprocedures worden onze sensoren tot ver over hun grenzen belast om ervoor te zorgen dat zij in de processen bij de klant dat leveren wat wij beloven. Bovendien ondergaat elk product een eindcontrolevoordat het de vestiging verlaat. En wij staan voor deze belofte door een garantie van 5 jaar op elk catalogusproduct te bieden.

Onze bedrijfsdoelstellingen

Al in 1990 legde ifm het volgende vast in zijn bedrijfsfilosofie: "ifm eist en bevordert milieubewuste beslissingen en gedrag." wij dit grondbeginsel ter harte nemen en uitbreiden.

Onze bijdrage aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

Wij beschouwen duurzame toegevoegde waarde als een noodzakelijke voorwaarde voor ons zakelijke succes. Duurzame en hoogwaardige producten van ifm dragen immers niet alleen bij tot het ontzien van hulpbronnen, maar verhogen ook de klanttevredenheid. Voor ons begint klimaatvriendelijk handelen binnen de eigen onderneming en wordt het niet alleen geassocieerd met energie-efficiëntie of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De bouw van onze eerste green factory in Roemenië is een mijlpaal voor een milieuvriendelijke en klimaatneutrale productie, die als blauwdruk dient voor toekomstige nieuwbouw en ons een stap dichter brengt bij ons doel om tegen 2030 operationeel klimaatneutraal te zijn.