You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Water – een schaarse bron: oplossingen voor verantwoordelijk gebruik

Met de gestaag groeiende wereldbevolking stijgt ook de vraag naar en het verbruik van de essentiële hulpbron water. Daarom is het des te belangrijker om water na gebruik te behandelen tot een kwaliteit die het weer beschikbaar maakt voor gebruik. Dit vereist steeds hoogwaardigere, effectievere processen, die tegelijkertijd zo economisch mogelijk moeten worden toegepast en uitgevoerd.

Wij ondersteunen onze klanten bij het overwinnen van deze uitdagingen met zowel betrouwbare als innovatieve automatiseringsoplossingen. Daarbij houden we altijd de huidige eisen in het oog, maar ook wat in de nabije toekomst mogelijk is, zodat veiligheid en toekomstige beschikbaarheid in gelijke mate gegarandeerd zijn. Van waterwinning en afvalwaterzuivering tot verbruiksmeting en hergebruik van industrieel water - wij houden rekening met de volledige watercyclus, zodat ook in de toekomst iedereen toegang heeft tot deze meest waardevolle hulpbron van onze planeet.

Het voordeel van onze automatiseringsoplossingen

Juist met het oog op de waardevolle hulpbron water is het van belang dat de installaties binnen de gehele cyclus zo efficiënt mogelijk werken. Onze oplossingen, bestaande uit hardware en software, bieden u de mogelijkheid uw installaties optimaal te laten functioneren met focus op Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Beschikbaarheid:
Profiteer van de meerwaarde van digitale datacommunicatie met IO-Link. Van sensor tot het IT-niveau bieden wij u alle componenten die u nodig hebt om de conditie en de onderhoudsvereisten van uw installatie op elk moment in het oog te houden. Op die manier kunt u uitvaltijden tot een minimum beperken.
Prestaties:
Hoe nauwkeuriger de data van uw installatie, des te efficiënter kunt u water behandelen tot de vereiste kwaliteit. Daarvoor bieden wij u nauwkeurige sensorsystemen, de besturingsstructuren voor foutloze digitale dataoverdracht via IO-Link en software voor een eenvoudige, transparante interactie met uw installatie.
Kwaliteit:
De kleinste fout bij de waterbehandeling betekent het verlies van een kostbare hulpbron. Met onze oplossingen voor continue kwaliteitsanalyse en voor een transparant overzicht en controle van alle automatiseringscomponenten die bij het proces betrokken zijn, kunt u uw kwaliteitseisen op de lange termijn op betrouwbare wijze borgen.

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.