You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Water en afvalwater
  2. Recycling van gevaarlijke afvalstoffen dankzij volautomatische filterpersen

Recycling van gevaarlijke afvalstoffen dankzij volautomatische filterpersen

Uw voordelen met gedigitaliseerde automatisering

Alles van één leverancier – ifm als systeemleverancier  
Eenvoudige conditiebewaking ter plaatse en op afstand
Aftersales – wereldwijde beschikbaarheid van reserveonderdelen
Energiemonitoring door intelligente sensoren

Recycling van gevaarlijke afvalstoffen dankzij volautomatische filterpersen

Chiresa AG in Zwitserland is gespecialiseerd in de ecologische en economische recycling van gevaarlijke afvalstoffen. Een voorbeeld: Vliegas vanverbrandingsinstallaties die zware metalen bevatten, wordt opgelost in zoutzuur. Het hydroxideslib dat daarbij ontstaat, wordt geneutraliseerd en met behulp van volautomatische filterpersen van de firma Aquachem als een gerecyclede vaste filterkoek .
Verschillende ifm-sensoren ondersteunen bij de filterautomaten zowel het optimale procesverloop als ook het energiebeheer.
Onder de filterinstallatie bevindt zich een container waarin de filterkoek voor het afvoeren wordt opgevangen. Laserafstandsensoren en hellingsensoren ondersteunen daarbij een stortgoot die onder een hoek verstelbaar is en die zorgt voor een gelijkmatige vulgraad van de container.

Volautomatische filterpers