You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Robotics & Automation
  2. Mobiele robots

Mobiele robots

De markt voor industriële mobiele robots boekt al jaren hoge groeicijfers.
Terwijl onbemande transportsystemen (AGV = Automated Guided Vehicle) overwegend worden gebruikt op het gebied van intralogistiek, worden autonoom rijdende robots (AMR = Autonomous Mobile Robot) ingezet voor zowel transporttaken als ook toepassingen in de productie, montage en service.

Met name in de automobielindustrie maakt het gebruik van mobiele autonome robots het mogelijk om de steeds grotere uitdagingen het hoofd te bieden, zoals bijvoorbeeld een hoger aantal varianten en korte modelcycli. Productieprocessen veranderen steeds meer van starre productielijnen in een flexibele structuur met vrije aaneenschakeling van montagestations.

Mobiele robots bieden ook in de handel en industrie nieuwe mogelijkheden. Ze reinigen bijvoorbeeld vloeren, registreren op betrouwbare wijze de goederenvoorraden en bewaken of corrigeren de prijsetikettering.

ifm biedt oplossingen voor lokalisatie, navigatie, hindernisherkenning en botsbeveiliging op basis van identificatiesystemen en industriële beeldverwerking. Ons productportfolio omvat naast 3D-camera’s ook krachtige OnBoard-VPU’s en multifunctionele displays.

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigd? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw wensen ondersteunt het ifm team u vanaf het allereerste begin - van het strategieadvies, tot de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie en verdere services.