You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IO-Link
  3. IO-Link processensoren
  4. IO-Link - Niveausensoren met geïntegreerde temperatuurmeting

IO-Link - Niveausensoren met geïntegreerde temperatuurmeting

  • Betrouwbare niveaubewaking in reservoirs en tanks
  • Voor het gebruik in water, oliën en koelsmeermiddelen
  • Comfortabele instelling van schakelfunctie en schakelpunten
  • Niveau- en temperatuurbewaking met slechts één apparaat
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits

IO-Link - Niveausensoren met geïntegreerde temperatuurmeting