Sigurno i pouzdano: cilindrični senzor s T utorom u Namur području.

Sigurno i pouzdano: cilindrični senzor s T utorom u Namur području.

Robusni senzor koji ne podliježe trošenju za kategoriju 1G/1D (zona 0/20).

  • Namur senzor razvijen prema normi EN 60947-5-6.
  • Sve iz jedne ruke: na raspolaganju su senzor i rastavno pojačalo.
  • Jedan senzor može se koristiti za različite cilindrične izvedbene oblike.
  • Lagana montaža jednom rukom zahvaljujući učvršćivanju stezanjem.
  • Mogućnost umetanja u utor odozgo.
Obitelj se povećava
Cilindrični senzor s T utorom u Atex-Namur području dopunjuje ponudu cilindričnih senzora za pneumatske cilindre tvrtke ifm.
Dobro učvršćivanje i lagana montaža
ifm senzor pruža već dokazane prednosti: učvršćivanje automatskim stezanjem, mehanizam za sprečavanje zatezanja kabela, laganu montažu jednom rukom, dobro vidljiv LED prikaz uklopnog stanja.
Velik spektar adaptera
Pomoću postojećeg adapterskog pribora ovaj se senzor može postaviti na uobičajene cilindre s T utorom, vučnom šipkom, profilnom cijevi ili cilindre s trapeznim utorom. Pored toga, ifm uz senzor dodatno nudi opsežan program rastavnih pojačala.
Područja primjene:
zaklopke silosa, elevatori, mlinovi ili transportna tehnika.

MK502A - cilindričan senzor sa AMR ćelijama, Plastično kućište za cilindar s T-utorom, Odobrenje ATEX Grupa II, kategorja 1D/1G, priključak na potvrđene intrinzične strujne krugove s najvišim vrijednostima U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, Zatvarač, izravno ugradivo, IP 65 / IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Kabel PVC