Senzor boje visoke razlučivosti u kompaktnom kućištu O5 niske cijene.

Senzor boje visoke razlučivosti u kompaktnom kućištu O5 niske cijene.

Pokažite svoje boje! Sada je povoljna prilika za to.

  • Detektiranje, sortiranje i kontrola predmeta na osnovu njihove boje.
  • Teach postupak s 1 točkom štedi vrijeme i troškove kod instaliranja.
  • Mogućnost odabira 5 stupnjeva tolerancije. Sigurno se detektiraju i nijanse boje.
  • Visoka frekvencija uključivanja od 2000 Hz.
  • Na raspolaganju je opsežni pribor za montažu iz već dokazane serije O5.
Razlika je u boji
Kod industrijskih procesa s visokim stupnjem automatizacije boja je često kriterij odabira kod detektiranja, sortiranja ili kontroliranja različitih roba. Elektronički senzori boje omogućavaju precizno detektiranje boje samih proizvoda kao i boje ambalaže, etiketa ili otisnutih natpisa.
Jednostavno puštanje u pogon
Zahvaljujući teach funkciji senzor se samo jednim pritiskom tipke namješta na boju koju je potrebno detektirati. Pomoću pet stupnjeva tolerancije koji se mogu odabrati moguće je razlikovati čak i najmanje nijanse boje u odnosu na pozadinu ili druge predmete. Izlazni stupanj automatskog detektiranja automatski namješta uklopni izlaz senzora na PNP ili NPN pogon.
Područja primjene:
Detektiranje oznaka u boji ili zadaci sortiranja u ambalažnoj, papirnoj ili u tiskarskoj industriji.

Senzor boje, širina očitavanja 15 ... 19 mm, utični spoj M12, 3-žični PNP / NPN

O5C500 - Senzor boja, Detekcija boje u difuzno-refleksivnoj operaciji, Rezolucija boje je podesiva, Automatska detekcija PNP/NPN, funkcija teach, IP 67, Temperatura okoliša -25...60 °C, Vezni utikač M12

Utični spojevi i razdjelnici

EVC001 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 2 m Kabel PUR
EVC002 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 5 m Kabel PUR
EVC004 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 2 m Kabel PUR
EVC005 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 5 m Kabel PUR
EVT064 - Kabelska utičnica, ravno, Za higijenske i mokre dijelove u prehrambenoj industrije, bez silikona, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...100 °C, 2 m Kabel PVC
EVT001 - Kabelska utičnica, ravno, Za higijenske i mokre dijelove u prehrambenoj industrije, bez silikona, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...100 °C, 5 m Kabel PVC
EVT067 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, pozlaćeni kontakti, Za higijenske i mokre dijelove u prehrambenoj industrije, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...100 °C, 2 m Kabel PVC
EVT004 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, pozlaćeni kontakti, Za higijenske i mokre dijelove u prehrambenoj industrije, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...100 °C, 5 m Kabel PVC

Aktualni bilten