1. Ana sayfa
  2. Vision sensörleri
  3. O2V tipi nesne kontrolü

O2V tipi nesne kontrolü

Nesnelerin ve senaryoların değişken özelliklerinin kontrol edilmesi.

Ambalaj, üretim ve kalite kontrolü için nesne kontrolü.

Klasik Vision sensörleri parçaları sabit konturlar aracılığıyla kontrol ederken (örneğin O2D kontur sensörü gibi), yeni O2V piksel sayacı, değişken özellikler aracılığıyla karşılaştırma olanağı sunar.

Kullanıcı, sabit bir kontur yerine sensörün bir nesneyi veya bir sahneyi değerlendirmek için faydalandığı bağıl özellikleri belirler. Sensör, serbestçe ayarlanabilen toleranslar dahilinde örneğin bir nesnenin yüzey, boyut, yuvarlaklık veyakompaktlık gibi özelliklerini belirler.

Ayrıca değerlendirme için gri değerleri de kullanılabilir. Taşıma ve üretim konteynırlarının dolu / boş kontrolünde O2V Vision sensörü güvenilir bir şekilde kullanılabilir.

Esnek
Değişken özellikler aracılığıyla güvenli nesne kontrolü için kapsamlı değerlendirme parametreleri. Cihaza, 24 adede kadar farklı nesneyle 32 senaryo kaydedilebilir.

Her şey görüş alanında
Farklı görüş alanı boyutları için farklı görüş açısına sahip varyantlar.

Güvenli
Yetkisiz kişilerin erişimine karşı şifre koruması.

Her şey belgelendirilir
Hatalı görsel belleğine sahip datenlogger

Vision sensörü, yapışkan etiketlerin veya örneğin üretim veya son kullanma tarihi gibi baskıların mevcut olup olmadığını kontrol eder. Sensör, makineyle veya manüel olarak eklenen montaj noktaları veya hata işaretleri gibi renkli işaretleri de güvenli bir şekilde algılar.

Sacların veya montaj klipslerinin sayılması şeklinde otomotiv endüstrisinde sıkça kullanıldığı gibi, otomatikleştirilmiş yakalama sistemlerinde çift sac algılama da mümkündür. Değişen yansımaları nedeniyle bu bileşenler bir kontur aracılığıyla zor görüntülenebilir.

Piksel sayacı; kaynak dikişlerinin, kaynak noktalarının veya kaynak sırasında yüksek sıcaklık nedeniyle farklı şekilde mavileşen alanların mevcut olup olmadığını veya bunların pozisyonunu kontrol eder. Tutkallar veya gresler gibi eşit şekilde uygulanmamış malzemeler de algılanır.

Çalışma mesafesi / görüş alanı boyutları