You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Sinyal dönüşümü

Sinyal dönüşümü

  • Güvenilir gerilme ve atımların bölünmesi
  • Güvenilir frekans-akım dönüştürme
  • Ayarlanabilir açma ve kapatma gecikmesi

Sinyal dönüştürme sistemleri

Makine ve sistemlerde sıklıkla sinyal sırasının denetimi ve değerlendirmesi gereklidir. Oluşturulan sinyaller değerlendirme için bir kumandada işlenmelidir. ifm çeşitleri sinyal dağıtıcı, sinyal uzatma, frekans akım dönüştürücü ve sinyallerin açma ve kapatma gecikmesi için cihazları kapsamaktadır.
Tüm cihazlar konforlu biçimde sıkıştırma rayına monte edilebilir.