You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Yağ kalitesi izleme sistemleri

Yağ kalitesi izleme sistemleri

  • Yağ kontaminasyonunun güvenilir izlemesi
  • Sürekli yağ nemi izlemesi sayesinde güvenilir makine ve tesis koruması
  • Anlaşılır ve kolay kullanım

Yağ kalitesi izleme sistemleri

Hidrolik sıvıları ve yağlama maddelerinde su bulunması prensip olarak istenmez. Yüksek su konsantrasyonu aşınma nedeniyle oluşan partikeller gibi işletimin etkilenmesine veya hidrolik gruplarda, pompa, valf, silindir ve makinelerde hasara neden olabilir.
LPD serisi partikül monitörü yağların, hidrolik yağların ve soğutma yağlama maddelerinin saflık derecesini veya kirlenme düzeyini denetler. LDH serisi yağ nem sensörü yağdaki relatif nemi ölçer.
Ürünler duruma yönelik bakım ve durma süresinin önlenmesini sağlar.