You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. Aplikační řešení
  2. Pneumatické systémy

Monitorování a údržba pneumatických systémů podle technického stavu

Průběžná diagnostika:
Úplné pokrytí skutečných hodin provozu.

Včasná detekce:
Detekce úniků na strojích a zařízeních.

Maximální účinnost:
Průběžné monitorování součástí, jehož výsledkem je vyšší výkonnost a zaručená kvalita.

Snadná integrace:
ifm nabízí řešení pro různé části strojů a vybavení.

Aplikace pneumatických systémů

Monitorování výrobních strojů a důležitých spotřebičů stlačeného vzduchu:

  • Údržba komponent podle technického stavu
  • Identifikace nákladů
  • Výměnu dílů lze naplánovat
  • Konstantní kvalita produkovaných výrobků
  • Výkon stroje kontrolovaný online měřením
  • Škálovatelná rozšíření
  • Snížení nákladů na stlačený vzduch
  • Detekce skutečného provozního výkonu válce

Snížení nákladů
Údržba založená na podmínkách podle potřeby namísto pevných servisních intervalů. Výměnu dílů lze naplánovat.

Prevence neplánovaných výpadků a prostojů
Základní monitorování, diagnostika vibrací u ložisek s valivými prvky. Včasná detekce poškození motoru, chodu na sucho nebo kavitace.

Optimalizace procesů
Pořízení a analýza dat. Údržba podle potřeby.

Implementace nezávisle na oddělení IT
Balíček aplikací od senzoru až po síťová řešení.

Počínaje senzory a konče systémy ERP
Lze rozšířit na jiné aplikace a/nebo systémy ERP.