You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Za čisto vodo: merjenje prevodnosti od 0,04μS/cm

  • Za učinkovito, trajno spremljanje vode in kakovosti procesa
  • Higienična odobritev skladno z EHEDG in s 3A*
  • Kompaktni senzor za delovanje ne zahteva dodatne strojne opreme
  • Visoka ločljivost omogoča zaznavanje najmanjših odstopanj

Varna ločljivost za trajno kakovost procesov

Senzor prevodnosti LDL101 je prava izbira, kjer je čistost vode ključnega pomena za kakovost izdelka ali zanesljivost procesa. Senzor zaznava prevodnost vode od vrednosti 0,04 μs/cm. Zaradi tega je idealen za vrste uporabe, kjer se uporablja očiščena voda vseh stopenj. Tako je pri proizvodnji hrane in pijače ter v industriji polprevodnikov, farmacevtski industriji in proizvodnji energije. V kombinaciji z ultrazvočnim senzorjem pretoka SU PureSonic je mogoče vzpostaviti zanesljiv nadzor, npr. pri procesih filtracije.

Zagotavljanje kakovosti in spremljanje razmer

Visoka ločljivost in digitalni prenos izmerjenih vrednosti brez izgub prek IO-Linka omogočata trajno natančno analizo kakovosti vode in s tem zagotavljata brezhibne procese.
Če vrednost prevodnosti naraste, lahko to npr. pomeni, da filtri v proizvodnem postopku visoko očiščene vode potrebujejo vzdrževanje.
LDL101, ki se uporablja pri spremljanju hladilnega krogotoka, lahko zaznava večjo mineralizacijo vode, da je mogoče izvesti protiukrepe, preden cevni sistem utrpi večje poškodbe.

*V pripravi

Dodatna oprema