You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Pametno spremljanje vibracij brez kablov

  • Raznovrstna uporaba zaradi baterijskega delovanja in radijskega prenosa
  • Za skupne vibracije in spremljanje temperature na mestih z oteženim dostopom
  • Radijska tehnologija s pametno mrežno topologijo za učinkovit prenos podatkov
  • Preprosta vključitev od senzorja do vizualizacije podatkov

Spremljanje vibracij za preproste stroje
Baterijsko upravljani senzor vibracij VW v kombinaciji s prehodom ZB0929 in ifm moneo ali LR SmartObserver omogoča splošno spremljanje stanja stroja skladno z ISO 10816. Skupaj z vdelanim spremljanjem temperature je mogoče zaznati takojšnje poškodbe strojev in načrtovati vzdrževanje glede na potrebo, da se preprečijo večje poškodbe ali drage zaustavitve.

Hitra in preprosta vključitev zaradi brezžičnega dovoljenja
S povsem brezžičnimi senzorji in intuitivno programsko opremo za analizo in vizualizacijo podatkov se hitro vzpostavi obsežni sistem za spremljanje obrata brez kakršnega koli dodatnega dela. Med zagotavljanjem najvišje stopnje varnosti podatkov se podatki senzorja prenašajo od točke merjenja do prehoda.

Senzor vibracij zaznava in prenaša vrednost v-RMS in zabeleženo temperaturo na točki merjenja. Spodaj so navedene dodatne informacije o podatkih ter o zmožnostih prenosa.

v-RMS (utrujenost)
Efektivna vrednost hitrosti vibracij. Omogoča vrednotenje utrujenosti komponent.

Temperatura
Čezmerno trenje ali drugi učinki (npr. električni vzroki) lahko povzročijo povečanje temperature, kar je znak za obstoječo ali neizbežno okvaro.

Udobna, pametna povezljivost
Poleg ethernetnega vmesnika prek kabla nudi prehod ZB0929 tudi različne možnosti brezžične povezave, npr. NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi in 2G GSM. Na prehod je mogoče priključiti do 28 senzorjev in s tem posredno na pomožni sistem ali z uporabo pametne mrežne komunikacije samo s pritiskom na gumb.

Vrednotenje
Podatke senzorja je mogoče vizualizirati in analizirati prek ifm moneo ali LR SmartObserver; poleg tega je mogoče alarme priročno konfigurirati, da se zagotovi hitra namestitev celotne merilne verige. Ustrezne licence ifm moneo so za vrednotenje podatkov senzorja obvezne.

Brez zunanjega napajanja
Zaradi vgrajene baterije lahko senzor deluje vsaj 4 leta. Ker je elektronika povsem v ohišju, neželene vibracije zaradi resonance niso mogoče.