You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Kontrolna tehnologija umerjanja: temperaturni senzor, ki se sam preverja

Kontrolna tehnologija umerjanja: temperaturni senzor, ki se sam preverja

  • Takojšnje obvestilo o odstopanjih pri natančnosti
  • Izboljšano zagotavljanje kakovosti med intervali umerjanja
  • Robustna zasnova za trajno natančno merjenje tudi v škodljivih okoljih

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Transparentno spremljanje senzorja zaradi nalaganja diagnostičnih vrednosti
  • Funkcija simulacije olajša namestitev

Največja zanesljivost za temperaturno občutljive procese
Zaradi izboljšanega notranjega procesa umerjanja TCC doseže natančnost ± 0,2 K po celotnem območju merjenja. Zaradi tega je popolnoma primeren za uporabo pri temperaturno občutljivih procesih, kot je obdelava živil, gume ali ogljika. Poleg tega TCC zagotavlja gladek proces in visoko kakovost izdelkov s trajnim spremljanjem lastne zanesljivosti. Če senzor odstopa od individualno določenih tolerančnih vrednosti ali v primeru okvare senzorja, omogoča ustrezen signal prek jasno vidne lučke LED in diagnostičnega izhoda.

Robustna zasnova za dolgotrajno uporabo
Zaradi varjenega in zatesnjenega ohišja in nove zasnove merilnega tipala je TCC trajno odporen na zunanje vplive, kot so vlaga, toplotni in mehanski udari ter vibracije.

Trajno preverjanje stanja
Zaradi kontrolne tehnologije umerjanja TCC trajno preverja lastno vedenje pri kopičenju. Senzor primerja vrednost temperature s sočasno merjeno referenčno vrednostjo. Če je odstopanje zunaj območja tolerance, ki ga je mogoče nastaviti od 0,5 do 3 K, TCC zagotavlja optični signal in pošlje sporočilo centralnemu krmilniku prek IO-Linka in diagnostičnega izhoda. Enako velja za primere resnih okvar.

Zagotavljanje kakovosti prek ukrepov, povezanih z dogodki
Zlasti v proizvodnih procesih, kjer so natančne vrednosti temperatur odločilnega pomena za kakovost izdelkov, je pomembno, da so izmerjene vrednosti povsem natančne. TCC omogoča upravljavcem obrata, da izvedejo ukrepe, povezane z dogodki, v primeru kopičenja – namesto čakanja na naslednji načrtovani interval umerjanja. S tem se zmanjša tveganje izgube celotne serije zaradi napačnih proizvodnih temperatur.

Transparentna komunikacija s senzorjem
Vizualni in digitalni prikaz: TCC prikazuje trenutno stanje na preprost in jasen način. Če je lučka LED na senzorju zelena, enota deluje zanesljivo. Modra pomeni odstopanje temperature zunaj območja tolerance. Rdeča pomeni resno okvaro, npr. napako glavnega merilnega elementa. Poleg tega TCC samodejno shrani vse podatke, potrebne za skladnost dokumentacije prek IO-Linka: datum namestitve, delovne ure, histogram temperature in dnevnike s sporočili o dogodkih (delovne ure in številka dogodka) ter o kontrolnem stanju umerjanja (delovne ure, vrednost temperature, vrednost kopičenja, omejitev in stanje).

Način simulacije: zagotovljena zanesljivost tudi pred namestitvijo
Vrednost, od katere TCC omogoča sporočila, ki se določijo prek programske opreme. V načinu simulacije je mogoče med drugim procesno in referenčno temperaturo prosto izbrati, da potrdite, ali je bil senzor pravilno vključen v krmilnik. Ta postopek simulacije dopolnjuje visoko stopnjo zanesljivost, ki jo nudi TCC.